ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75%

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022 Αριθ.Πρωτ.:  1622 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75 % ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ τ.ΤΑΠΤΠ.   Αγαπητοί συνάδελφοι, Παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων ότι  βλέπουν θετικά το θέμα μέχρι σήμερα δεν έχει…