Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022
Αριθ.Πρωτ.:  1622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75 % ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ τ.ΤΑΠΤΠ.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων ότι  βλέπουν θετικά το θέμα μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία νομοθετική πρωτοβουλία για τροποποίηση της σχετικής διάταξης (άρθρο 73 Α ν.4387/2016)  και επαναφορά των ποσοστών αναπλήρωσης , όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 29 του καταστατικού του τ.ΤΑΠΤΠ.

Για τους λόγους αυτούς όπως σας έχουμε ενημερώσει και με παλαιότερες ανακοινώσεις μας οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που θα συζητηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023 με πρώτους ενάγοντες, μέλη μας που πληρούν τα πλέον πρόσφορα για την ευδοκίμηση της αγωγής κριτήρια (ηλικία, σημαντική μείωση συντάξεων σε σχέση και με τις καταβληθείσες εισφορές, χαμηλό επίπεδο αναπλήρωσης εισοδήματος).

 Αίτημα της παραπάνω  αγωγής μας αποτελεί και η άρση της παράνομης επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης, κράτηση η οποία σε κανένα απολύτως σημείο του  Ν. 4387/2016 δεν προβλέπεται για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικου καθεστώτος.

Για την σύνταξη της νομικής βάσης της παραπάνω αγωγής την αμοιβή θα την καταβάλλει ο Σύλλογός μας .

Οι νομικοί ισχυρισμοί της παραπάνω αγωγής έχουν ήδη αξιοποιηθεί και στο κείμενο της αγωγής όλων των συναδέλφων που έχουν ήδη ασκήσει.

 Επειδή πολλά μέλη μας που δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγή , επιθυμούν και αυτοί να προσφύγουν στα δικαστήρια για την ακύρωση του παράνομου επανυπολογισμού με ποσοστό 1,75% της προσυνταξιοδοτικής τους παροχής και την καταβολή σ΄αυτούς των σχετικών διαφορών, σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να αποστείλουν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία του Συλλόγου τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά :

  1. Συμπληρωμένη τη σχετική επισυναπτόμενη Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  3. Aντίγραφο Συνταξιοδοτικής Απόφασης (για όσους έχετε λάβει προσυνταξιοδοτική παροχή  από το ΕΤΑΤ από 1.1.2017 και εφεξής καθώς πριν δεν εκδίδονταν σχετικές αποφάσεις )
  4. Για όσους έλαβαν προσυνταξιοδοτικό πριν την 12.5.2016 οποιοδήποτε μηνιαίο  εκκαθαριστικό σημείωμα πριν τον επανυπολογισμό του ν.4387/2016.(πριν δηλαδή την 1.6.2016)
  5. Ένα μηνιαίο εκκαθαριστικό για τα έτη 2016, 2017,2018,2019,2020, 2021, 2022 (αρχής γενομένης από το έτος από το οποίο έχετε συνταξιοδοτηθεί )
  6. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης

 (3 πρωτότυπα).

Αντίγραφο του καταθετηρίου ποσού στην Τράπεζα

Τα έξοδα ύψους 30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την     κατάθεση της αγωγής αλλά και για την παράσταση των δικηγόρων μέχρι και το Εφετείο θα καταβληθούν απευθείας στους λογαριασμούς των νομικών μας συμβούλων Αγγελικής Καίσαρη και Γεωργίας Φιλιπποπούλου .

Το παραπάνω ποσό για την διευκόλυνση των νομικών μας συμβούλων τα μέλη μας που το επώνυμό τους αρχίζει από Α-Κ παρακαλούμε να κατατεθεί στο λογαριασμό της Α.Καίσαρη GR57 0140 1040 1040 0200 2028 031 στην Alpha Bank   με αιτιολογικό κατάθεσης «άσκηση αγωγής προσυνταξ. επαν/σμος» ενώ για όσους το επώνυμό τους αρχίζει από Λ-Ω παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο λογαριασμό της Γεωργίας Φιλιπποπούλου GR4501401010101002101743322 στην Alpha Bank  με αιτιολογικό κατάθεσης «άσκηση αγωγής προσυνταξ. επαν/σμος»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                 Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

 

Συνημμένα:
ΑΙΤΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ