ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Αθήνα, 5 Ιουλίου  2021 Αριθ.Πρωτ.: 1495 Προς   τον e- ΕΦΚΑ Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών &Υγείας Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών, Μενάνδρου 43 – Αθήνα    Κα.Φουρνάρου,  Σας επανακοινοποιούμε τις με αριθμ. πρωτ. 1439/27.1.2021 και 1465/20.4.2021 επιστολές – διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας στις οποίες είχαμε θέσει  σημαντικές εκκρεμότητες της Διεύθυνσή σας, οι οποίες δεν έχουν…