ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 & 4093/2012

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 Αριθ. Πρωτ.  :  1351   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ  Ν. 4051/2012 & 4093/2012   Αγαπητοί  Συνάδελφοι, Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενες ανακοινώσεις μας από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της  πιλοτικής δίκης για τα αναδρομικά των…