ΕΦΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 8ου/2022

Οι Συνεδριάσεις της Επιτροπής της Γενικής Δ/νσης Παροχών & Υγείας για τον μήνα Αύγουστο 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της Προέδρου. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για τις Συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 19/09/2022 έως 23/09/2022. Η Γραμματέας της Επιτροπής Μ.Κ. Κυριακοπούλου