ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ (ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)

 Ε.Φ.Κ.Α  ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ  Δ/ΝΣΗ Β΄ΠΑΡΟΧΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ   ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΨΗ:κ. ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: κ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΗΛ : 2108808847 κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2108808765   ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ 6ος ΟΡΟΦΟΣ