ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΤΑΠΙΛΤ”. (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ π. ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου  2021           Αριθ.Πρωτ.: 1518   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τ. ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι για τα μέλη μας  που  έχουν  καταστεί συνταξιούχοι μέχρι τις 12.5.2016 και προέρχονται από την Ιονική Λαϊκή Τράπεζα (ήταν δηλαδή ασφαλισμένοι στο τ.ΤΑΠΙΛΤ…