ΕΦΚΑ-ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ τ. ΙΚΑ)

                                                Aθήνα, 24  Ιουνίου 2021                                       Αριθ. Πρωτ.: 1491   ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ τ. ΙΚΑ) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως  γνωρίζετε  μετά  την έκδοση της  υπ’ αριθμ.1890/2019  απόφασης του ΣτΕ (Οκτώβριος 2019) που έκρινε τα  ποσοστά αναπλήρωσης …