ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

           Aθήνα,10 Ιουνίου 2021                       Αριθ. Πρωτ.:  1486 Αγαπητοί  συνάδελφοι, Η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του έτους 2020 ξεκίνησε στις 27.5.2021 με καταληκτική ημερομηνία την 27/8/2021. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων για την εξεύρεση λύσεων , όπως επιβάλλουν οι  αρχές της ισονομίας, του δικαίου και της χρηστής Διοίκησης…