ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ)

Aθήνα, 6 Μαϊου 2021 Αριθ. Πρωτ.: 1472 Με την πρόσφατη υπ΄αριθμ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η ΕΑΣ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι αντισυνταγματική μετά την ένταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ (ν.4387/2016). Ειδικότερα κρίθηκε ότι δεν τεκμηριώνεται, ως στοιχείο της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η προσφορότητα της επιβολής της…