ΕΦΚΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Aθήνα, 6 Μαϊου 2021 Αριθ. Πρωτ.: 1471  Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σε  συνέχεια  επικοινωνίας μας  με την  Διευθύντρια  του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών  σας ενημερώνουμε  για τα παρακάτω  : Α. Ι. Διακοπή καταβολής της προσυνταξιοδοτικής παροχής για όσους θεμελιώνουν  δικαίωμα για  κύρια σύνταξη  (συμπλήρωση του 67ου έτους  της ηλικίας  τους) ή  θεμελιώνουν  δικαίωμα  κύριας σύνταξης με συμπλήρωση άλλων …