ΕΦΚΑ: τ. ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΕΦΚΑ: τ. ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Σας γνωστοποιούμε το σχετικό απαντητικό μήνυμα του e- ΕΦΚΑ με το οποίο ενημερώνει τους ασφαλισμένους σχετικά με τις διευθύνσεις και τα υποκαταστήματα που έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ για παροχές ασθένειας σε χρήμα (τομείς ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ) “Σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Β’Αρ. Φύλλου 5286/1-12-2020, και…