ΕΦΚΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

ΕΦΚΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: 1448   ΠΡΟΣ κ. Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (e-ΕΦΚΑ) ——————————————- Θέμα : Κατάργηση Περιφερειακής Διεύθυνσης τ.ΤΑΥΤΕΚΩ – Σοβαρές Δυσλειτουργίες κατά την χορήγηση των παροχών. Κύριε Διοικητά, Από την πρώτη στιγμή, ο Σύλλογος μας είχε επισημάνει τα προβλήματα και…