ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021 Αριθ.Πρωτ.: 1440 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε την παραίτηση του συναδέλφου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ από μέλος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παρ.10α στην θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΣΑΡΗΣ.            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                         Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

e- ΕΦΚΑ Γενική Δ/νση Καταβολής Παροχών Υγείας Διεύθυνση Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021 Αριθ.Πρωτ.:1439 Προς   τον e– ΕΦΚΑ Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών,  Μενάνδρου αρ.43 Αθήνα   Αξιότιμη κα Διευθύντρια, Με την παρούσα αιτούμαστε τον ορισμό άμεσης συνάντησης με εκπροσώπους του Συλλόγου μας προκειμένου να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί για τα κάτωθι ζητήματα…