ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αθήνα, 14/1/2021 Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2021 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων: ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα…