ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΣΤΑ ΥΠΟΚ.ΤΑ e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 12 Ιανουαριου 2021   Αρ.Πρωτ.: 1434 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Παρά το γεγονός ότι με ρητή διάταξη του Ν.4387/2016 (άρθρο 32 του νόμου Κατρούγκαλου) οι παροχές , το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα…