ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 1,75

      Αθήνα,10 Δεκεμβρίου 2020                          Αρ. Πρωτ.: 1428 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75 % ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ τ.ΤΑΠΤΠ.   Αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος μας με συνεχείς παραστάσεις του και υπομνήματα στους αρμόδιους υπηρεσιακούς…