ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Συνάδελφοι, Έχουν αναρτηθεί  τα  ενημερωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα   2019 και 2020  για τους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής  παροχής . Για την εκτύπωση τους με κωδικούς taxisnet  στην ιστοσελίδα του Συλλόγου WWW.SSALPHA.GR    ΤΟ Δ.Σ.