ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν.4051/12 & 4093/2012

                                                                             Αθήνα, 19  Οκτωβρίου 2020                                                                                        Αριθ. Πρωτ. :  1409  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν.4051/12 & 4093/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας με αρ. πρ. 1408 / 19.10.2020  και όπως μας ενημέρωσαν οι νομικοί μας σύμβουλοι, όσοι  δεν έχουν μέχρι σήμερα…

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020                        Αρ. Πρωτ.: 1408   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά και την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καταβολή των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις κατ’ εφαρμογή των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015  έως και τις 12.5.2016 σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι : –…