ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ κα ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNISYSTEM

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.:  1406 Προς   τον e– ΕΦΚΑ Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών, Μενάνδρου αρ.43, Αθήνα   Αξιότιμη κα Διευθύντρια, Με δεδομένο ότι εντός του μηνός Οκτωβρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015  έως και 12.5.2016  ,…