ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Aθήνα, 23 Ιουλίου 2020 Αριθ. Πρωτ.:  1377   ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ   ΠΡΟΣ κ.Χρήστο Χάλαρη,  Διοικητή του ν.π.δ.δ με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (e-ΕΦΚΑ)») που εδρεύει στην Αθήνα,   Αξιότιμε κ . Διοικητά, Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 53 του Ν.4387/2016 το ΕΤΑΤ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ , ενώ σύμφωνα με το άρθρο…