ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ν.4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 Αριθ. Πρωτ. :  1370   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ν.4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012    Αγαπητοί Συνάδελφοι, Δημοσιεύθηκαν σήμερα οι αποφάσεις  της  Ολομέλειας του Συμβουλίου  της  Επικρατείας με τις οποίες τελικά κρίθηκε ότι οι περικοπές των συντάξεων των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012…