ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΠΤΠ- ΕΦΚΑ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΠΤΠ- ΕΦΚΑ Αφορά προσυνταξιοδοτικούς που έκαναν αίτηση για προσυνταξιοδοτική παροχή από 1/1/2017 που δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ και στην συνταξιοδοτική απόφαση που τους κοινοποιήθηκε δεν συνυπολογίστηκαν κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους το ειδικό επίδομα και το οικογενειακό (διαζευγμένους). (Ανακοίνωση 1369/8.7.2020, Δελτίο Τύπου 23/6/2020). Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ…