ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΠΤΠ- ΕΦΚΑ

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020 Αριθ. Πρωτ. :  1369   ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΠΤΠ- ΕΦΚΑ   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας επισυνάπτουμε σχέδιο ένστασης ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ την οποία πρέπει να καταθέσουν οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, των οποίων στην συνταξιοδοτική απόφαση που τους κοινοποιήθηκε δεν συνυπολογίστηκαν…