ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24-6-2020, συνάντηση με την Διευθύντρια Παροχών και Υγείας κα Φουρνάρου στην οποία οι εκπρόσωποι του Συλλόγου της θέσαμε τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ζητώντας παράλληλα την άμεση διευθέτησή τους . Η συζήτηση με την κα Φουρνάρου  κράτησε πάνω από δύο ώρες κατά την διάρκεια της οποίας…