ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ

Μετά την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας 2020-2022 μεταξύ Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και Διοίκησης Alpha Bank συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:  – Από 1/1/2020 αποφασίσθηκε ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά έξοδα που απαιτούνται για την άρση προσημείωσης (Δάνεια ΣΣΕ 1984)   – Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς Υπαλλήλων και συνταξιούχων της Τράπεζας ( και…