ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 5 Αθήνα, 4 Μαϊου 2020 ——————————– Στην Αθήνα σήμερα  04/05/2020 στα  επι της άνω οδού αριθμού  γραφεία του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΥΝΤΑΧΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» και ώρα 9 π.μ. συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 16/3/2020 για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και εκπροσώπησης του πιο πάνω Συλλόγου και…