ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 1286           Αθήνα,16 Δεκεμβρίου 2019   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Alpha Bank εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που του γνωστοποιούν τα μέλη του είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στα…