ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

Αριθ. Πρωτ. 1271 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2019   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)    Αγαπητοί Συνάδελφοι , Σε συνέχεια της από 3/10/2019 Ανακοίνωσης μας και ενόψει της ανάρτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ,  φόρμας για την υποβολή  «ένστασης/ αίτησης θεραπείας», όπως την χαρακτηρίζει ο ΕΦΚΑ, κατά του ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής  κύριας σύνταξης …