ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ

Αριθ. Πρωτ. 1266 Aθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019 Προς τον Ενιαίο  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ) Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών Υπόψιν κας  Φουρνάρου   Αξιότιμη  κα  Φουρνάρου , Μετά και  την προφορική  ενημέρωση σας και  με σκοπό  την  διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών μας, επανερχόμαστε με την παρούσα μας…