ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Αρ. Πρωτ. 1253 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Δημοσιεύθηκαν μετά από δύο χρόνια οι υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες ακυρώθηκαν και οι τρεις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. Κατρούγκαλου και αφορούσαν στον υπολογισμό και επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών…