ΕΦΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. 1252 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019 Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά τη συνάντηση μας με την προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ- Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις των μελών μας οι οποίοι ήταν δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής και αιτούνται απονομή κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ δεν θα διακόπτεται η προσυνταξιοδοτική παροχή αλλά θα συνεχίσει να καταβάλλεται…