ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 13η ΣΥΝΤΑΞΗ

                                                ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ – “13η ΣΥΝΤΑΞΗ”                                                      Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι είχαμε κάνει διαβήματα στο Υπουργείο Εργασίας για να αποκατασταθεί στο σύνολο η 13η σύνταξη και να καταβληθεί σε όλους. Μόλις διαπιστώσαμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσυνταξιοδοτικοί τ. ΕΤΑΤ (ΤΑΠΤΠ) στη σχετική νομοθετική ρύθμιση προβήκαμε…