Αθήνα, 29 Ιουνίου   2022
Αριθ.Πρωτ.:  1590

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΕ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Μετά από αναμονή 1,5 και πλέον έτους, εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη   απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των μειώσεων των Ν.4051/2012 και 4093/2012 επί των επικουρικών συντάξεων καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας στις  κύριες και επικουρικές συντάξεις .

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ.1403-7/2022 αποφάσεις της  – των οποίων  δημοσιεύθηκε η περίληψη –  έκρινε  ότι είναι  σύμφωνη με το  Σύνταγμα και την  ΕΣΔΑ  η νομοθετική διάταξη του 2020 με την οποία επεστράφησαν μόνο οι μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012 του 11μήνου         (10.6.2015-12.5.2016 ) στις  κύριες συντάξεις ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή  όχι στα Δικαστήρια οι συνταξιούχοι  ενώ  αντίθετα έκρινε  ότι  τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας  στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις τις δικαιούνται  μόνον  οι συνταξιούχοι  που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι  τις 31.7.2020 (ημερομηνία έκδοσης του Ν.4714/2020 αρ.114).

Για τους λοιπούς συνταξιούχους που δεν είχαν ασκήσει αγωγή το Δικαστήριο απεφάνθη ότι έχει αποσβεσθεί κάθε αξίωσή τους για επιστροφή των επιδομάτων εορτών και αδείας και των μειώσεων στις επικουρικές τους συντάξεις.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων  η διάταξη του αρ.114του Ν.4714/2020 δεν αντίκειται στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις και δεν συνιστά παράβαση   δεδικασμένου   των  υπ’ αριθμ. 2287/2015 και  2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ καθώς η θέσπιση της  δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους  δημόσιου  συμφέροντος , δηλαδή την διαφύλαξη   της   δημοσιονομικής   σταθερότητας της χώρας.

Η παραπάνω απόφαση, παρά τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, αντί να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου το οποίο έχει πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια και να αποφανθεί ότι δεν είναι δυνατόν 8 χρόνια μετά από την κρίση της αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών κρατήσεων να διεκδικεί ο συνταξιούχος το αυτονόητο, διαιωνίζει την ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων οι οποίοι  για να  δικαιωθούν θα πρέπει να συνεχίσουν τον πολύχρονο δικαστικό  αγώνα, παρά το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί τρεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων που τους δικαιώνουν.

Συνάδελφοι,

Μετά την παραπάνω εξαιρετικά αρνητική  εξέλιξη, γίνεται κατανοητό  ότι  η δικαίωση  θα  επέλθει  από  τα  διοικητικά   δικαστήρια  στα οποία  έχει  προσφύγει  η πλειοψηφία των μελών μας  με την συνδρομή του  Συλλόγου.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι ομαδικές αγωγές μας έχουν ήδη  προσδιοριστεί στο σύνολο τους  στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών και  από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα  εκδικαστεί το σύνολο αυτών.

Για τις  ακριβείς  ημερομηνίες  συζήτησης  των  αγωγών μας και για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα θα σας  ενημερώσουμε  με επόμενη ανακοίνωση.

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                 Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ