Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022
Αριθ.Πρωτ.:  1594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1981

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι προσδιορίστηκε για την 23η Ιανουαρίου 2023 η συζήτηση της αναίρεσης  για την Σύμβαση 1981 ενώπιον του Β’2 τμήματος του Αρείου Πάγου.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, οι λόγοι αναίρεσης εστιάζουν στους κάτωθι βάσιμους ισχυρισμούς:

  1. Οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στις παροχές που δικαιούμαστε συνιστούν διαφορά κατά την έννοια της Σύμβασης του 1981 και ότι η Τράπεζα έχει και μετά την υπαγωγή μας στο ΕΤΑΤ την ενοχική υποχρέωση να μας καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ των παροχών που λαμβάνουμε από το ΕΤΑΤ/νυν e-ΕΦΚΑ και των παροχών που δικαιούμαστε σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του ΤΑΠΤΠ.
  2. Το δικαίωμα για κάλυψη της διαφοράς από την Τράπεζα, που απέκτησε      κάθε εργαζόμενος από τη Σύμβαση, καθώς και η αντίστοιχη υποχρέωση της Τράπεζας αποτέλεσαν και μέρος της ατομικής σύμβασης κάθε εργαζομένου, δεδομένου ότι προσχωρήσαμε στη σύμβασή ένας έκαστος εξ υμών.
  3. Η Τράπεζα με την καταβολή προς το ΕΤΑΤ των ποσών που ορίσθηκαν στο άρθρο 10 του ν.3620/2007 απαλλάχθηκε μόνον από τις υποχρεώσεις έναντι του ΕΤΑΤ και όχι από άλλες ενοχικές υποχρεώσεις που ανέλαβε με την Σύμβαση του 1981
  4. Η εφετειακή απόφαση δεν έλαβε υπόψη ότι Σύμβαση του 1981 είχε την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ από όλες τις άλλες συμβάσεις των Τραπεζών, καθώς ρητά προέβλεπε την λήψη της περιουσίας του Ταμείου από την Τράπεζα ως αντάλλαγμα για τις υποχρεώσεις που  αυτή ανέλαβε, περιουσία η οποία εκείνη την περίοδο ήταν σχεδόν ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Συνάδελφοι,

Θα είμαστε όλοι εκεί, για να δηλώσουμε την παρουσία μας στην κρισιμότατη αυτή απόφαση που μας αφορά όλους με τη βεβαιότητα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας θα εξετάσει ως οφείλει με προσοχή και αντικειμενικότητα τους ισχυρισμούς μας και κρίνει ότι η σύμβαση του 1981 είναι ισχυρή και δεσμεύει την Τράπεζα.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς ,

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                   Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ