Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022
Αριθ.Πρωτ.:  1593

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ  οι πρώτες ενστάσεις των συναδέλφων μας στους οποίους παρανόμως δεν συνυπολογίστηκε από τον e- EΦΚΑ το ειδικό επίδομα στις συντάξιμες αποδοχές τους για τον υπολογισμό της προσυνταξιοδοτικής παροχής τους.

Στην επιτροπή παραστάθηκε η νομική σύμβουλος του Συλλόγου κ. Γ. Φιλιπποπούλου  η οποία  εξέθεσε όλα τα επιχειρήματα μας και κατέθεσε όλα τα έγγραφα για την υιοθέτηση των ενστάσεων των συναδέλφων.

Ειδικότερα, η νομική μας σύμβουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θεμέλιο της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του καταστατικού του ΤΑΠΤΠ που αφορά τον συντάξιμο μισθό, είναι οι ΣΣΕ καθώς ρητά αναφέρεται ότι ο συντάξιμος μισθός ορίζεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις διαιτητικές αποφάσεις.

Επομένως, το ειδικό επίδομα που καθιερώθηκε με την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Τράπεζας και Συλλόγου Εργαζομένων από το έτος 1999 ως επίδομα που θα συνυπολογίζεται στο συντάξιμο μισθό, πρέπει να υπολογισθεί και έκτοτε συνυπολογίζονταν στις συντάξιμες αποδοχές μας τόσο από το ΔΣ του ΤΑΠΤΠ, όσο και μεταγενέστερα  από το ΔΣ του ΕΤΑΤ, χωρίς ουδέποτε να αμφισβητηθεί η υποχρέωση αυτή.

Επίσης κατά την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, τονίστηκε ότι ο όψιμος παράνομος μη συνυπολογισμός του ειδικού επιδόματος κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του Δ.Σ του     e-ΕΦΚΑ , το οποίο έχει αναγνωρίσει την σημασία των ΣΣΕ στην διάπλαση των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων.

Προς επίρρωσιν των ισχυρισμών μας προσκομίσθηκε η υπ΄αριθμ.  90 /2019 απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΚΑ στην οποία ρητά αναφέρεται ότι οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ και ως εκ τούτου δεσμεύουν τον ΕΦΚΑ.

Συνάδελφοι,

Αναμένουμε την απόφαση της Επιτροπής, η οποία ευελπιστούμε ότι θα υιοθετήσει τους ισχυρισμούς μας.

Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος θα συνδράμει με τους νομικούς του συμβούλους όλους τους συναδέλφους  σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν υιοθετήσει τους ισχυρισμούς μας και απαιτηθεί η προσφυγή στα δικαστήρια.

Εξάλλου, το παραπάνω θέμα θα θέσουμε και στη συνάντηση που έχουμε ζητήσει με τον Υφυπουργό Εργασίας για την επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας για την αποκατάσταση των συντάξεων μας.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς,

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                        Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ