Αθήνα, 30 Μαϊου  2022
Αριθ.Πρωτ.: 1585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: « ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ  ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΤΠ»

ΠΡΟΣ

τον   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

Κοιν : Στον  Διοικητή  του  e- ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή

 

Αξιότιμε  κύριε   Υπουργέ,

Με τη  παρούσα μας αιτούμαστε όπως προσδιορίσετε άμεσα συνάντηση με εκπροσώπους του  Συλλόγου μας, προκειμένου να  σας  εκθέσουμε   τα   εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν  τα  μέλη  μας  και χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Τα   σημαντικότερα θέματα αφορούν:

  1. Την Απονομή επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους προερχομένους  από το ΤΑΠΤΠ που μετά την απονομή  του βοηθήματος- προσυνταξιοδοτικής παροχής   ανέλαβαν   εργασία  και ασφαλίστηκαν για επικουρική  σύνταξη  στο ΕΤΕΑΕΠ ή  σε  έτερο  ταμείο επικουρικής ασφάλισης.

Οι ως άνω ασφαλισμένοι παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής επικουρικής σύνταξης δεν τους απονέμεται επικουρική σύνταξη και δεν προσμετράται ο χρόνος που πραγματοποίησαν σε έτερο ταμείο επικουρικής ασφάλισης μετά  το ΤΑΠΤΠ. Το  ζήτημα  έχει παραπεμφθεί  στο  Υπουργείο  σας  προς επίλυση, αλλά εισέτι δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση – λύση.

  1. Την Θεμελίωση   Δικαιώματος  Επικουρικής Σύνταξης.  Πρόσφατα  υπέπεσε στην     αντίληψη μας ότι στους ασφαλισμένους προερχόμενους από το  ΤΑΠΤΠ προκειμένου να  θεμελιώσουν δικαίωμα  επικουρικής σύνταξης  και να τους απονεμηθεί η επικουρική τους σύνταξη  δεν εφαρμόζεται το καταστατικό του ΤΑΠΤΠ .
  2. Την εκκαθάριση – συσχετισμός κύριων συντάξεων και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος για  τους συνταξιούχους προερχομένους από το

  ΤΑΠΤΠ.

Ο Σύλλογος μας με επανειλημμένες επιστολές έχει επισημάνει στο  Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών  της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών  του  e  ΕΦΚΑ ότι οι  αντιφατικές  οδηγίες από τις αρμόδιες  υπηρεσίες  για τον   τρόπο εκκαθάρισης και συσχετισμού των  ως άνω  συντάξεων  έχει οδηγήσει τους συνταξιούχους  μέλη  μας σε ανεπιεικείς και  άδικες  καταστάσεις.

Πρόσφατα  μάλιστα παρατηρήθηκε ότι οι αρμόδιες  υπηρεσίες   προβαίνουν στον   συσχετισμό  και ζητούν επιστροφή   συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος από  χρονικό σημείο προγενέστερο  της υποβολής της αίτησης κύριας σύνταξης   με αποτέλεσμα  οι  ενδιαφερόμενοί να  καλούνται να επιστέψουν  χρήματα που  ουδέποτε έχουν εισπράξει ως αναδρομικά από την κύρια σύνταξη τους.

Παράλληλα  με τον  τρόπο αυτό  το τ.  ΕΤΑΤ/ Τμήμα Προσυνταξοοδτικών Παροχών παραβιάζει το αρ.  του   Ν.  3371/2005  και την σχετική  υποχρέωση του να ενημερώνει έγκαιρα και  έγκυρα τους  συνταξιούχους του   για την  δυνατότητα θεμελίωσης    δικαιώματος κύριας σύνταξης ώστε να  προβαίνουν  έγκαιρα στην  υποβολή σχετική  αίτησης.

Για το θέμα αυτό υφίσταται αδήριτη ανάγκη   έκδοσης   σχετικής  εγκυκλίου  που  να   ρυθμίζει  με σαφήνεια τον χρόνο , τον τρόπο και  την  διαδικασία εκκαθάρισης και συσχετισμού των συντάξεων.

  1. Την Αποκατάσταση  των συντάξεων   προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Με  την πεποίθηση ότι θα  ενσκήψετε  στα  ως άνω  θέματα  αναμένουμε άμεσα  τις

ενέργειες  σας καθώς και τον καθορισμό  συνάντησης με  τους εκπροσώπους του

Συλλόγου  μας.

 

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                         Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ