Εξοικονομήστε εύκολα και απλά έως και 17% στο ηλεκτρικό ρεύμα της κύριας κατοικίας σας:

  • Χωρίς πάγια και ελάχιστες χρεώσεις

  • Με ενιαία χρεώση ενέργειας, χωρίς κλιμακωτές αυξήσεις

Όροι προσφοράς:

  • Η προσφορά “Energy Family Group” αφορά Οικιακούς Πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο χαμηλής τάσης και ισχύει μόνο για τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK για συμβάσεις που συνάπτονται με την ELPEDISON από τις 01/11/2015 έως 31/12/2016.
  • Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 έτη και η προσφορά αφορά στα προϊόντα “Energy Family Plus”.
  • Η έκπτωση που παρέχεται κάθε μήνα μέσω του λογαριασμού, αφορά στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Ενέργειας (δεν αφορά Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Φόρους και Τέλη).
  • Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση δύο ετών, o πελάτης οφείλει να επιστρέψει την έκπτωση κατά 100% εάν διακόψει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια του 1ου έτους και κατά 50% εάν διακόψει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια του 2ου έτουςΣε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του πελάτη με το συνδεδεμένο μέτος η συγκεκριμένη συμφωνία παύει να ισχύει. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης, θα εφαρμόζεται ο τιμοκατάλογος που θα ισχύει κατά την ημερομηνία ανανέωσης της σύμβασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Κωνσταντίνα Μάρκου, 211 211 7320