Αθήνα, 23  Μαϊου  2022
Αριθ.Πρωτ.: 1583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι ,

Με την επισυναπτόμενη απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου  διορίστηκαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του e- ΕΦΚΑ στη Διεύθυνση Παροχών και Υγείας για τα θέματα που αφορούν τις παροχές υγείας και τις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος .

Στην Επιτροπή μετέχουν και δύο εκπρόσωποι που ορίστηκαν από την ΟΤΟΕ .

Μετά τον διορισμό των ως άνω μελών θα δρομολογηθεί η εξέταση των   ενστάσεων των ασφαλισμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Ο Σύλλογος μας θα ζητήσει την άμεση συζήτηση των ενστάσεων των μελών μας (όπως πχ. τις ενστάσεις  για θέματα συνυπολογισμού του ειδικού επιδόματος και του οικογενειακού επιδόματος στην προσυνταξιοδοτική παροχή), οι οποίες αν και έχουν κατατεθεί πριν από τρία σχεδόν έτη δεν έχουν ακόμα συζητηθεί .

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη για το παραπάνω θέμα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                       Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΣΥΝ.:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΚΑ