Αθήνα, 20 Οκτωβρίου  2021

         Αριθ.Πρωτ.: 1519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ   ΑΓΩΓΩΝ  ΜΑΣ  ΓΙΑ   ΤΙΣ  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Όπως  γνωρίζετε ήδη από το  έτος  2018 οι νομικοί μας σύμβουλοι με την συνδρομή του Συλλόγου προέβησαν  στην άσκηση  72 ομαδικών  αγωγών που  αφορούν σε περίπου 2.000 μέλη μας, (3.000 αιτήσεις) συνταξιούχους κύριας-επικουρικής σύνταξης και σε δικαιούχους σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, διεκδικώντας :  α) την επιστροφή των μειώσεων των ν.4051/2012 και 4093/2012 που επιβλήθηκαν παρανόμως στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και β) την καταβολή των προβλεπόμενων  επιδομάτων  Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Όπως μας ενημέρωσαν οι νομικοί μας σύμβουλοι προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες συζήτησης και  εκδίκασης των ως άνω αγωγών κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ .

Αναλυτικά οι ως άνω αγωγές μας θα συζητηθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

– 27/10/2021, 3 αγωγές

– 15/11/2021, 1 αγωγή

– 10/12/2021, 2 αγωγές

– 13/12/2021, 3 αγωγές

– 14/1/2022,   1 αγωγή

-19/1/2022,  16 αγωγές

-14/2/2022,   3 αγωγές

-15/2/2022,  22 αγωγές

– 18/2/2022, 10 αγωγές

– 22/2/2022,   4 αγωγές

–  8/3/2022,    2 αγωγές

–  2/5/2022,     1 αγωγή  και 

 10/5/2022,     4 αγωγές .

 

Οι ως άνω αγωγές θα συζητηθούν σε διαφορετικά τμήματα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .

Ανάλογα με την  ημερομηνία  συζήτησης  της κάθε  αγωγής,  οι συνάδελφοι που έχουν συμπεριληφθεί στις αγωγές αυτές θα  ενημερώνονται  από το Σύλλογο και τους νομικούς μας συμβούλους για την ημερομηνία συζήτησης της  υπόθεσης   τους, τυχόν επιπλέον έγγραφα που απαιτούνται αλλά και για την πορεία της υπόθεσης τους εν γένει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την υπ’ αριθμ.1439/2020 απόφαση του ΣτΕ και κατ’  εφαρμογή των ν.4714/2020 και 4734/2020 τον Οκτώβριο του έτους 2020 σας επεστράφησαν  για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 – 12.5.2016 μόνο τα ποσά των μειώσεων των κύριων συντάξεων και των μειώσεων των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίες εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής (και το οποίο αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη).

Μετά την καταβολή των ως άνω ποσών, η διεκδίκησή μας αφορά πλέον το  έντοκο των ποσών που σας καταβλήθηκαν, την καταβολή των μειώσεων στις επικουρικές  συντάξεις, των λοιπών μειώσεων των προσυνταξιοδοτικών παροχών  καθώς και την καταβολή των επιδομάτων εορτών και  αδείας του  11μήνου           ( 6/2015 – 5/2016) κύριων, επικουρικών και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Όσοι  από τα μέλη μας έχουν συμπεριληφθεί στις αγωγές και δεν έχουν αποστείλει  ακόμα στο e-mail της νομικού μας συμβούλου (gknafilip@gmail.com) το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επιστροφής μειώσεων συντάξεων στο οποίο αποτυπώνεται η καταβολή των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών είναι απαραίτητο να το πράξουν ώστε να προσκομιστεί στο δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσής  τους.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του e – ΕΦΚΑ . Προς  διευκόλυνση  σας, σας  θυμίζουμε τα  βήματα  για να το εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του e – ΕΦΚΑ : www.efka.gov.gr –  πεδίο : Υπηρεσίες  για ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ -επιλογή : ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες (για το σκοπό αυτό απαραίτητοι είναι οι κωδικοί  taxisnet, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ).

Ελπίζουμε φυσικά ότι η νέα πολυαναμενόμενη απόφαση του  ΣτΕ (επί της πιλοτικής δίκης που συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2021) θα μας δικαιώσει για μια ακόμη φορά και η Πολιτεία θα καταβάλλει χωρίς να απαιτείται η συνέχιση των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων, τόσο τις μειώσεις του 11μήνου στις  επικουρικές συντάξεις όσο και τα επιδόματα εορτών και αδείας για το ως άνω διάστημα.

                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                             Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ