Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1490

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ E- ΕΦΚΑ

 

Κύριοι,

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεση απονομή των επιδομάτων συμπαράστασης που εκκρεμούν στην υπηρεσία σας, καθώς τα μέλη μας δικαιούχοι αυτών και ασφαλισμένοι στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και η άμεση χορήγησή τους είναι απαραίτητη  για την επιβίωση τους.

Επειδή σύμφωνα με την απόφαση 160/14/15.4.2021 του Δ.Σ του ΕΦΚΑ η μεταφορά των αρμοδιοτήτων απονομής των επιδομάτων συμπαράστασης στη Διεύθυνσή σας πραγματοποιήθηκε για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα εξέταση και απονομή των ως άνω επιδομάτων λόγω και της σπουδαιότητας αυτών.

Πρόθυμοι για οποιαδήποτε διευκρίνηση .

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                           Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ