Αθήνα, 7 Οκτωβρίου  2021
Αριθ.Πρωτ.: 1515

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την κα Φουρνάρου για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους μέλη μας, σας ενημερώνουμε για  τα κάτωθι:

Α.Πορεία Eνστάσων για τον μη συνυπολογισμό στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ειδικού επιδόματος και του οικογενειακού επιδόματος στους διαζευγμένους συναδέλφους μας

Επί του ανωτέρω θέματος η κα Φουρνάρου μας ενημέρωσε ότι πρόσφατα ο e- ΕΦΚΑ διαπίστωσε ότι μη νόμιμα αναγράφονταν στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις μας ότι αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων ήταν το Δ.Σ του ΕΦΚΑ καθώς δεν φαίνεται να έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα στο Δ.Σ. και για το λόγο αυτό όλες οι υποθέσεις θα παραπεμφθούν σε Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές που θα συγκροτηθούν από το Δεκέμβριο και στις οποίες θα συζητηθούν οι ενστάσεις των μελών μας.

Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι η καθυστέρηση στην συζήτηση των παραπάνω ενστάσεων με υπαιτιότητα των υπηρεσιών του e – ΕΦΚΑ δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος των ασφαλισμένων και πρέπει άμεσα να χορηγούνται και να υπολογίζονται οι παροχές προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος σύμφωνα με τις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές προσδιορίζονται από το καταστατικό του τ.ΤΑΠΤΠ

Β.  Καταβολή Επιδομάτων συμπαράστασης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ ΤΑΑΠΤΓΑΕ.

Η κα Φουρνάρου, αναγνωρίζοντας την μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των επιδομάτων συμπαράστασης μας ενημέρωσε ότι ο νέος προϊστάμενος για το θέμα αυτό είναι ο κ. Ρισβάης, ο οποίος θα επεξεργαστεί άμεσα τις 29 νέες αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα και σε περίπτωση που δεν χορηγείται το αντίστοιχο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ θα τις προωθήσει για έγκριση στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τόσο την κα Φουρνάρου όσο και τον κ.Ρισβάη ότι αν εντός του μηνός Οκτωβρίου δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές καταβολές των επιδομάτων θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να αποδοθούν πειθαρχικές αλλά και ποινικές ευθύνες στους υπεύθυνους.

Γ. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας πριν την πρόσληψη στην Τράπεζα

Συνεχίζεται η προσπάθειά μας για την αναγνώριση τις προϋπηρεσίας συναδέλφων μελών μας οι οποίοι έχουν απολέσει – μετά το νόμο Κατρούγκαλου  – το δικαίωμα στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς παρά το γεγονός ότι με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους έχουν τις συντάξιμες προϋποθέσεις .

Η κα Φουρνάρου είναι θετικά διακείμενη στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας και μας ενημέρωσε ότι έχει συντάξει θετική εισήγηση.

 

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                          Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ