Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021

Αριθ.Πρωτ.:1439

Προς   τον

eΕΦΚΑ

Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας

Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών

Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  ΠαροχώνΜενάνδρου αρ.43 Αθήνα

 

Αξιότιμη κα Διευθύντρια,

Με την παρούσα αιτούμαστε τον ορισμό άμεσης συνάντησης με εκπροσώπους του Συλλόγου μας προκειμένου να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί για τα κάτωθι ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους μέλη μας :

  1. Πορεία Ενστάσεων για τον συνυπολογισμό κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους του οικογενειακού και του ειδικού επιδόματος σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ
  2. Αδικαιολόγητη Καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων Ανακεφαλαίωσης ενσήμων με συνέπεια την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων από τη Διεύθυνση σας . Τροποποποίηση Διαδικασίας
  3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χρόνου συνταξιοδοτικής θητείας για τη θεμελίωση   δικαιώματος προσυνταξιοδοτικής παροχής.
  4. Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΤΑΥΤΕΚΩ
  5. Καθυστέρηση χορήγησης παροχών σε χρήμα στους συνταξιούχους μέλη μας .

Επειδή η άμεση επίλυση των ως άνω ζητημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τα μέλη μας αναμένουμε τις ενέργειες σας

ΓΙΑ ΤΟΝ   ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε.ΜΩΡΑΪΤΗ                               Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ