Συνάδελφοι,

Όπως ενημερωθήκαμε πολλές ενστάσεις για το ειδικό επίδομα έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν εντός του Αυγούστου και συγκεκριμένα στις 22,23,24,25 & 26  Αυγούστου.

Σε περίπτωση που σας γνωστοποιηθεί η συζήτηση της ενστάσεώς σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πρόεδρο κ. Ελένη Μωραΐτη στο προσωπικό της κινητό (6979075966) ή/και στο email (moraitiele@yahoo.gr), προκειμένου σε συνεργασία με την Νομική σύμβουλο του Συλλόγου, να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ήτοι την κατάθεση υπομνήματος, αν επιθυμείτε συζήτηση της υπόθεσής σας είτε την αποστολή σχετικού email για αναβολή λόγω του θέρους.

 

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

ΤΟ Δ.Σ.