Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

  Αρ. Πρωτ.: 1400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με συνεχείς παραστάσεις  και επιστολές προς το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στον αρμόδιο Υπουργό κ. Ι. Βρούτση,  στον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων  κ Π. Τσακλόγλου, στην Γεν. Γραμματέα κ. Καρασιώτου, επισημάναμε την υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να καταβάλλει και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τα ποσά από τις μειώσεις που τους επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 4051/2012, και  της περ. 1 της υποπ. ΙΑ 5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016. Ήδη με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή θεσπίζεται η καταβολή των σχετικών ποσών και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ , των ΝΠΔΔ , των ΟΤΑ , του ΟΣΕ και των ασφαλιστικών ταμείων του Προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων.

Επομένως, όπως επισημάναμε και στην  τελευταία από  2-10-2020 επιστολή μας προς τον αρμόδιο Υπουργό θεωρούμε ότι οι συνταξιουχοι του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος συμπεριλαμβάνονται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 114 του ν.4174/2020, τυχόν δε εξαίρεσή τους θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι οι μοναδικοί συνταξιούχοι της  Χώρας των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί ακόμα και  κατά        70 % και στους οποίους δεν θα επιστραφούν έστω και μερικώς οι περικοπές και οι μειώσεις των ανωτέρω νόμων.

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ του συλλόγου μας προβαίνει καθημερινά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιστραφούν οι κρατήσεις των αντισυνταγματικών νόμων 4051/2012 και 4092/2012 και τα επιδόματα εορτών και αδείας στο σύνολο των συνταξιούχων – μελών μας , συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων κληρονόμων.

Φυσικά , αν η Πολιτεία , όπως είχε δεσμευθεί στο παρελθόν δεν καταβάλει τελικά το σύνολο των σχετικών ποσών των ως άνω αντισυνταγματικών νόμων και τα επιδόματα εορτών και αδείας για το παραπάνω χρονικό διάστημα , θα εκδικασθούν οι σχετικές αγωγές που έχουν ήδη ασκήσει τα μέλη μας με τους δικηγόρους τους Συλλόγου , σημειώνοντας ότι από τη πρώτη στιγμή ο Σύλλογος μας σας είχε ενημερώσει ότι μόνο με την κατάθεση σχετικών αγωγών διασφαλίζονται πλήρως  οι αξιώσεις σας.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                 Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ