ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 1,75 % ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022 Αριθ.Πρωτ.:  1614   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 1,75 % ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Προσδιορίστηκε και θα συζητηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023 η πρώτη αγωγή (πιλοτική) με αίτημα την αναγνώριση του παράνομου  επανυπολογισμού με ποσοστό μόνο 1,75% των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και…