ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όλες οι αγωγές μας – με εξαίρεση  εκείνες  που  κατατέθηκαν  το  έτος 2019 – 2020   σχετικά με την επιστροφή των μειώσεων των ν.4051/2012 και 4093/2012 που επιβλήθηκαν παρανόμως στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και για την καταβολή των προβλεπόμενων  δώρων  που δεν καταβλήθηκαν  μέχρι τον  5/2016, αλλά και…