ΕΦΚΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθήνα, 23  Μαϊου  2022 Αριθ.Πρωτ.: 1583 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Αγαπητοί  Συνάδελφοι , Με την επισυναπτόμενη απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου  διορίστηκαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του e- ΕΦΚΑ στη Διεύθυνση Παροχών και Υγείας για τα θέματα που αφορούν τις παροχές υγείας και τις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος .…