ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

Αθήνα, 16 Μαϊου  2022 Αριθ.Πρωτ.: 1579 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ   Συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό ο χώρος που βρίσκονται τα γραφεία του Συλλόγου μας είναι περιουσία του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK και μας έχει παραχωρηθεί προφορικά για χρήση. Παρά την καλή συνεργασία μας μέχρι σήμερα θελήσαμε να κατοχυρώσουμε  και εγγράφως την παραμονή μας…