ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Συνάδελφοι, Σας επισυνάπτουμε  την τελευταία,  σε συνέχεια της προηγούμενης από 1.9.2020 επιστολής μας  προς τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.Τσακόγλου Παναγιώτη στην οποία τον ενημερώνουμε  για   τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους μέλη μας και με την οποία ζητάμε  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυσής τους. Στη…